Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch Nieuw Zeeland en Utrecht 2019 03 19T1401


Afscheid Foort van Oosten 19 februari 2019


Agnes Mulder- Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat


Attje Kuiken - Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Anne Mulder - Commissie voor Financiën


Helma Lodders - Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Erik Ziengs - Commissie voor Binnenlandse Zaken


Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat


Michel Rog - Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Ockje Tellegen - Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Paul van Meenen - Commissie Justitie en Veiligheid


Sven Koopmans - Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven


Raymond de Roon - Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Pia Dijkstra - Commissie voor Buitenlandse Zaken


Nieuwe functie in app Debat Direct: spreekmomenten downloaden