EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

(Microscopic) shots of dytiscidae , a family of water beetles, which can 'swim, fly, walk and live in the water'.

(Microscopische) opnamen van de waterroofkever, 'zwarte watertor' (de dytique), die kan 'zwemmen, vliegen, lopen en in het water leven'.


This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Rats climb out of a glass and a funnel, eat from a plate and climb up against chicken wire. Young-born rats are taken away by older ones and a mother rat suckles her young.

Opnamen van (tamme) ratten: ratten klimmen uit een glas en een trechter, eten uit een bord en klimmen tegen kippengaas omhoog. Jonggeboren ratten worden door oudere weggehaald en een moederrat zoogt haar jongen.

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Nature film about the life of spiders. Recordings of various spider species, including the Meta menardi, the Tetragnatha, the Eresus, the Chirauchantie [?], the Argiope, and the Theridion.

Natuurfilm over het leven der spinnen. Opnamen van diverse spinsoorten, onder andere de Meta-spin, de Tetragnaat, de Eresus, de Chirauchantie, de Argyope, en de Theridion.


This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Registration of the various activities associated with beekeeping.

Registratie van de diverse werkzaamheden die bij de bijenteelt horen.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Scientific film about different types of salamanders with an accurate report of their developments and natural environment.
Images of the developments and living environment of different types of salamanders.
Intertitles:
- There are three types of salamander in Europe
- The 'land salamander' (Salamandre maculosa) has black skin with sulphur yellow spots and is harmless.
- The 'black salamander' (Salamandre atra) is not half as large as the land salamander.
- Their head is livelier than that of the land salamanders.
- The legs are "swimming legs".
- The development of salamanders is like that of frogs.
- Small tadpoles with gills, which they lose when they grow up, come out of the eggs.
- The water salamander is another type of salamander that lives in the water as well as on the land.
- The earthworm is sometimes the food of the water salamander.
- The Axelott or Mexican salamander. The largest exotic species known.

Wetenschappelijke film over verschillende soorten salamanders met een nauwkeurig verslag van hun ontwikkelingen en natuurlijke leefomgeving.
Beelden van de ontwikkelingen en leefomgeving van verschillende soorten salamanders.
Tussentitels:
- Er zijn in Europa drie soorten salamanders
- De land-salamander (Salamandre maculosa) heeft een zwarte huid met zwavelgele vlekken en is onschadelijk.
- De zwarte salamander (Salamandre otra) is niet half zo groot als de land-salamander.
- Hun kop is levendiger dan die der land-salamanders.
- De poten zijn "zwempoten".
- De ontwikkeling van de salamanders is als die van de kikvorsen.
- Uit de eieren komen kleine dikkopjes, voorzien van kieuwen, die zij verliezen, als zij volwassen worden.
- De watersalamander is een ander soort salamander, die zowel in het water als op het land leeft.- - Het aardwormpje is somtijds het voedsel van den water-salamander.
- De Axelott of Mexicaanse salamander. De grootste uitheemse soort die bekend is.

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Man collects scorpions. Body parts (limbs, including tail with poison). Residence (under stones). Fights among themselves, and with centipede and rat (scorpion even knows how to eliminate rat).

Man verzamelt schorpioenen. Lichaamsonderdelen (ledematen, onder meer staart met gif). Verblijfplaats (onder stenen). Gevechten onderling, en met duizendpoot en rat (schorpioen weet zelfs rat uit te schakelen).

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.youtube.com/user/eyefilmnl

In this compilation you have been watching fragments from:

Journaal (1934) https://youtu.be/WA2iVjPKbzs
Voor onze kleinen (1932) https://youtu.be/kh5U-W0RFEA
Vliegeniers en Zwemsters https://youtu.be/A6_t26aGkNg
Sportende oude heer https://youtu.be/skVITx1p5aY
Komedie om geld https://youtu.be/EBaQv6hFIic
Spiegel van Nederland. No. 32 (1959) https://youtu.be/TJ_1nU7yJrU
Zwemwedstrijd door de gracht https://youtu.be/m3unxYIU6ms
Hollands Zwemsport https://youtu.be/HUwjwYipaT0
Journaal (1926 [?]) https://youtu.be/uIkqlqR3njQ


Interested in licensing? For more information about this compilation and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Crime film about the fight between Zigomar and his gang and the master-detective Nick Carter.
Nick Carter, the famous detective, is ordered to prosecute the gang of Zigomar. Carter gets into various thorny situations but manages to escape every time, helped by Olga, a former girlfriend of Zigomar. Carter finally manages to trap Zigomar and Zigomar is arrested. However, Zigomar avoids going to court by apparently poisoning himself.

Misdaadfilm uit de serie ‘Zigomar' over de strijd tussen Zigomar en zijn bende en de detective Nick Carter.
Nick Carter, de beroemde detective, krijgt de opdracht de bende van Zigomar te vervolgen. Carter raakt in verschillende netelige situaties maar weet elke keer weer te ontkomen, hierbij geholpen door Olga, een voormalige vriendin van Zigomar. Uiteindelijk lukt het Carter om Zigomar in de val te laten lopen en Zigomar wordt gearresteerd. Zigomar besluit echter niet levend in de handen van het gerecht te komen en pleegt zelfmoord.

Cast: Alexandre Arquillière (Karakter: Zigomar), Camille Bardou, Josette Andriot, Pierre Bressol, Olga Demidoff (Karakter: Olga), Henri Gouget, Charles Krauss (Karakter: Nick Carter), André Liabel.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Adventure film in which the children of Captain Grant go in search of their father.
Lord Glenarvan and Lady Helena find a letter in which Captain Grant asks for help. Together with the children of Grant and Jacques Pagnanel they go looking. Since the letter is unclear, they have to search the entire thirty-seventh parallel. They experience many adventures in South America, Australia and New Zealand. But in the end they save Captain Grant and his sailors.

Avonturenfilm waarin de kinderen van kapitein Grant op zoek gaat naar hun vader.
Lord Glenarvan en Lady Helena vinden een brief waarin kapitein Grant om hulp vraagt. Samen met de kinderen van Grant en Jacques Pagnanel gaan ze zoeken. Aangezien de brief onduidelijk is, moeten ze de gehele zeven en dertigste breedtegraad af. Ze beleven daarbij vele avonturen in Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar uiteindelijk redden ze kapitein Grant en zijn matrozen.

Cast: Josette Andriot, M. Artagnan (Karakter: [?]), Pierre Delmonde, Denise Maural, Michel Gilbert.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Crime film in which two thieves target the cash register of a cafe. They lock the owner of the bar, father Antoon, in the basement, from which he is freed by two policemen who are regular visitors to the cafe.

Misdaadfilm waarin twee dieven het op de kas van een café gemunt hebben. Ze sluiten de kroegbaas vader Antoon op in de kelder, waaruit hij bevrijd wordt door twee agenten die vaste bezoekers van het café zijn.

Cast: Josette Andriot

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Comical short film in which a bored boy (played by an adult actor!) receives a toy gun with a target, with which he attacks his parents and turns his environment into a ruin.

Komische korte film waarin rijkeluiszoontje (gespeeld door een volwassen acteur!) een speelgoedgeweer met schietschijf krijgt, waarmee hij zijn ouders belaagt en zijn omgeving in een ruïne verandert.

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Comedy around the character of a boy called Willy.
An older gentleman tries to woo Willy's mother. Willy disagrees and harasses the gentleman by, among other things, putting a thorn on the chair. After Willy has put glue on the man's chair, forcing him to take off his pants, Willy's mother shows him the door, because "that is not the right type of dress to ask for my hand".

Komedie rondom het personage van de kleine Willy.
Een oudere heer komt lang om de moeder van Willy te versieren. Willy is het er niet mee eens en treitert de heer door onder andere een doorn op de stoel te leggen. Als Willy Lijm op de stoel van de man heeft gedaan waardoor hij zijn broek moet uittrekken, wijst de moeder van Willy hem de deur, want "dat is toch geen kledij om mijn hand te komen vragen".

Cast: William Sanders.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Willy is a boy who plays the house concierge, but he is very strict.
He checks if everyone wipes their feet, drives away street musicians and makes sure that no carpets are beaten before eight o'clock in the morning. Willy also does not want dogs in the house and sends suppliers away. When the homeowner refuses to pay him for his services, Willy gets a fire hose and sprays everyone out of the house, including the owner. However, someone knows how to close the tap and Willy gets a beating.

Komedie rondom het personage van de kleine Willy. Willy speelt conciërge van het huis, maar hij is erg streng.
Willy kijkt of iedereen wel zijn voeten veegt, jaagt straatmuzikanten weg en zorgt ervoor dat er voor acht uur 's morgens geen kleedjes geklopt worden. Willy wil ook geen honden in huis hebben en stuurt leveranciers weg. Als hij van de huiseigenaar zijn geld niet krijgt spuit hij iedereen het huis uit, inclusief de eigenaar. Iemand weet echter de kraan af te sluiten en Willy krijgt een pak voor zijn broek.

Cast: William Sanders

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Comedy about Petronella who receives a monkey as a gift from her fiancé.
Soon Petronella and monkey Joko become close friends, but Petronella's boss scares the monkey and fires her. At the new employers, Petronella says nothing about the monkey, she hides it in the cupboard. The monkey, however, runs over everything in the cupboard and escapes. A large group of people go after the monkey. Petronella and Joko eventually end up in the water.

cast: Sarah Duhamel

Komedie over Petronella die van haar verloofde een aap cadeau krijgt.
Al snel worden Petronella en aap Joko dikke vrienden, maar Petronella's bazin schrikt van de aap en ontslaat haar. Bij de nieuwe werkgevers zegt Petronella niets over de aap, ze verstopt hem in de servieskast. De aap loopt echter alles omver in de kast en ontsnapt. Een grote groep mensen gaat achter de aap aan. Petronella en Joko eindigen uiteindelijk in het water.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Short comedy about Mr Pimpelaar ('Lichetout') who has a device made not to fall, since he is often drunk.
Mr Pimpelaar is drunk and it takes him a lot of effort to get home. To prevent this, he has a device made that prevents him from falling. It just doesn't work as he had expected because the device is round and set aside, it starts rolling. When he is once again drunk in the cafe, the owner rolls him out of the street. After rolling down the streets, he shoots into the air and falls through the roof of his house exactly into his bedroom.

Korte komedie over mijnheer Pimpelaar die een toestel laat maken om niet te vallen, aangezien hij vaak stomdronken is.
Mijnheer Pimpelaar is stomdronken en het kost hem veel moeite om goed thuis te komen. Om dit te voorkomen laat hij een toestel maken waardoor hij niet meer kan vallen. Het werkt alleen niet zoals hij had verwacht want het toestel is rond en op de kant gezet gaat het rollen. Als hij weer eens stomdronken in het café zit, rolt de eigenaar hem zo het café uit de straat op. Na overal overheen en tegenaan gerold te zijn, schiet hij door zijn vaart de lucht in en valt door het dak van zijn huis precies in zijn slaapkamer.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales
"