Wat is Verantwoordingsdag?


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verantwoordingsdag " />
15 mei 2019 is het verantwoordingsdag. Het kabinet legt verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar 2018. De minister van Financiën gaat met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In dit koffertje zitten het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries.
Zo krijgt de Tweede Kamer een goed beeld van wat er in 2018 goed of minder goed is gegaan.

Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verantwoordingsdag

Hoe werkt bijstand?


Bijstand is bedoeld als je geen andere inkomsten hebt. Of als die te weinig zijn om van te leven.

Nieuwste video's


Als rijksambtenaar ben je in een bijzondere positie. Je werkt in dienst van de samenleving, met geld van ons allemaal. Dat vereist integer gedrag van iedereen die voor de rijksoverheid werkt; ambtenaren, maar ook externen.

Informatie over werken met een arbeidsbeperking in Nederlandse Gebarentaal (NGT)


De gemeente helpt u om een baan te vinden als u bijstand of een ANW uitkering ontvangt. Of als u helemaal geen uitkering heeft. Samen kijkt u naar wat voor werk u kunt doen.

Informatie over waarschuwing bij ramp of noodsituatie in Nederlandse Gebarentaal (NGT)


Bij een noodsituatie in uw omgeving wilt u weten wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij u in de buurt een ramp gebeurt, ontvangt u een tekstbericht op uw mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

Informatie over de zorgverzekering in Nederlandse Gebarentaal (NGT)


Als u in Nederland woont of werkt, moet u een basisverzekering voor zorg hebben. Dit is het basispakket. Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren voor het afsluiten van een basiszorgverzekering.

Informatie over verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT)


Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf 18 jaar stemmen. Stemmen is niet verplicht. Als u wilt stemmen in een andere gemeente dan waar u woont, heeft u een stempas nodig.

Tolkvoorziening Nederlandse Gebarentaal (NGT)


De tolkvoorziening is een regeling voor doven en slechthorenden. U kunt voor een aantal uur per jaar gratis gebruik maken van een gebarentaaltolk of een schrijftolk.

WMO 2015 Nederlandse Gebarentaal (NGT)


De Wmo 2015 is voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. De gemeente regelt de ondersteuning. Dat staat in de wet. Een voorbeeld van ondersteuning is hulp in het huishouden.

Wajong Nederlandse Gebarentaal (NGT)


Heeft u een ziekte of handicap en daardoor moeite bij het vinden van werk, dan kunt u bij UWV een beoordeling van uw arbeidsvermogen aanvragen. Als u blijvend geen arbeidsvermogen heeft, dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Animation National Spatial Planning Strategy


Structuurvisie ondergrond


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond " />
Het is druk in de grond onder onze voeten. Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk in goede banen te leiden, en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en zijn vaak niet zomaar weer terug te draaien. Een goede afstemming tussen alle activiteiten is dus nodig. Zo voorkom je dat er knelpunten ontstaan of er kansen worden gemist. Samen met andere partijen maakt de overheid daarom een structuurvisie voor de ondergrond. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst, duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

Dien uw idee in om regeldruk te verminderen


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/dien-uw-idee-in-om-regeldruk-te-verminderen " />
Heeft u ook een idee hoe de overheid slimmer en sneller kan werken door bepaalde regels tijdelijk los te laten? Bekijk de video en stuur uw idee in!

Meer informatie op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/dien-uw-idee-in-om-regeldruk-te-verminderen

Time-lapse: Bouw van ministeries BZK en VenJ


Time-lapse video van de bouw van het nieuwe kantoor van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) aan de Turfmarkt 147 in Den Haag.
"