Het neurologisch onderzoek - Bert Zonneveld

Het neurologisch onderzoek

By Bert Zonneveld

  • Release Date: 2012-11-26
  • Genre: Geneeskunde

Description

Dit boek is geschreven als aanvulling op het onderwijs in de neurologie aan medische studenten. De ervaring leert dat het lezen van neurologische handboeken de student met name onvoldoende inzicht geeft in de wijze waarop het neurologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Overigens is bestudering van dit boek alleen óók niet voldoende om de benodigde vaardigheid in het onderzoek te krijgen. Demonstratie en oefening blijven noodzakelijk.
Het is duidelijk dat het uitvoeren van een neurologisch onderzoek zonder enige kennis van neuro-anatomie en neurofysiologie weinig zinvol is.